Sunday, 29 June 2008

Julia Fullerton-Batten

Really nice and interesting photos by Julia Fullerton-Batten. More here.

1 comment:

mijares said...

tja!
jo jag ska börja på konstfack textil till hösten :)